Fläktautomatik

Vi kan hjälpa Dig att lösa en hel del ventilationstekniska problem – både stora och små – om du står inför faktum att något snabbt behöver åtgärdas.

Utbyte eller reparation av gammal utrustning.
Komplettering eller utökning av befintlig ventilationsanläggning.

God stallmiljö är en absolut förutsättning för att få ett optimalt produktionsresultat och därmed god lönsamhet. För att uppnå detta krävs inte bara frånluftsutrustning med fläktar och trummor utan även väl fungerande och rätt placerade tilluftsdon som styrs av en centralt placerad spjällmotor.

För att få hela Ventilationssystemet att fungera tillsammans finns det olika Automatiksystem man kan välja emellan – baserade på antingen – Tyristor, Transformator, Step - up system eller Frekvensomformare.

Naturlig Ventilation – utan fläktar – används idag främst i nybyggda nötkreaturstallar.

De flesta av våra produkter kommer från leverantörer med mångårig verksamhet i Sverige och som är kända för kvalitet av högsta klass.


Välkommen med Dina ventilationsproblem så löser vi dem tillsammans.