Animek System AB - Sveriges enda certifierade servicepartner till SKOV

Nyckel till en god produktion är bra ventilation!

SKOV är världsledande inom klimat- och jordbruksförvaltning för djurproduktion. SKOV utvecklar, testar och producerar alla komponenter som utgör ett ventilations- eller lantbrukssystem.

Du får en all-in-lösning där alla komponenter har utvecklats och optimerats i förhållande till varandra. Alla komponenter är av högsta kvalitet och noggrant testade, vilket ger dig en lösning som kommer att hålla i många år och säkerställa optimala produktionsförhållanden!

 
försäljning
installation
service & Support